နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လေးနှစ်တာကာလ အတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ