လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က)    ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးအစီအစဉ်များမှ တစ်ဆင့် အခြေခံစာတတ် မြောက်ရေး၊ လုပ်ငန်းအကျိုးပြုစာတတ်မြောက်‌ရေး၊ အခြေခံပညာ၊ နည်းပညာ၊ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာ နှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးအတွက် သင်ယူမှုအခွင့် အလမ်းများ တိုးမြှင့် ပေးခြင်း။

(ခ)     ပညာရေးလမ်းသွယ် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဘဝတစ်သက်တာစဉ်ဆက်ပညာရေးကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ)     ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးမှတစ်ဆင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် ဒေသအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုခြင်း။