မျှော်မှန်းချက်

နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် နိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် ရေးနှင့် ကိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်းများ အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် ဘဝတစ်သက်တာပညာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် တစ်သက်တာ လေ့လာသင်ယူနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်။