နောက်ခံသမိုင်း

ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနဦးစီးဌာနအဖြစ် ဝန်ထမ်း အင်အား(၂၅၀)ဖြင့် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် သုတေသန(အခြေခံဌာန)၊ သုတေသန (အဆင့်မြင့်၊ ဆရာအတတ်ဌာန)နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဗဟိုအဖွဲ့တို့ကို ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ကျောင်းပြင်ပပညာရေး/ Alternative Education ဦးစီးဌာနကို အသစ် ဖွဲ့စည်းစေခဲ့ပါသည်။

ဦးစီးဌာနတည်ထောင်ခြင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၆)မှ ကျောင်းပြင်ပပညာရေး/ Alternative Education ဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းကို သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။